recepta na życie :)

Temat: [Literatura] Ksiązki o regionie, jego sztuce, historii
... i siedziby rycerskiej przedstawione są na tle historii sąsiednich dóbr i miejscowości, a właściwy temat rozprawy poprzedza szkic, prezentujący rozwój obronnych siedzib możnowładczych w średniowiecznej Europie i na ziemiach polskich. Książka...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=374Temat: BITWA POD GRUNWALDEM 1410
i tatarskie. Album "Grunwald 1410" prezentuje obraz bitwy powstały za sprawą przekazów średniowiecznych kronikarzy, a następnie wybitnych malarzy, pisarzy oraz historyków. Zawiera liczne mapy i plany ilustrujące przebieg starcia, sylwetki najsłynniejszych...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=409


Temat: Nowa gra Wallace'a o Polsce!
" /> ">Sapiehów, którzy aż takiego wielkiego znaczenia nie mieli, zwłaszcza w Polsce. Zdecydowanie lepsi byliby Wiśniowieccy. Mieli chyba jednak większe znaczenie, no i mielibyśmy równowagę - ród polski, litewski i ... rodem na Litwie. W kategorii [url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polskie_rody_książęce]Polskie rody książęce[/url] mają na Wikipedii najwięcej stron. Większe znaczenie niz Wiśniowieccy mieli chyba Lubomirscy, Czartoryscy, Leszczyńscy, Zamoyscy, Braniccy, Jabłonowscy czy Ossolińscy. Oczywiście jeżeli ktoś całą ... w Historii Polski. A więcej znaczących postaci z tego rodu nie było. Pierwsza wzmianka o Sapiehach pochodzi z połowy XV wieku, kiedy to protoplasta rodu jest wymieniony jako kronikarz królewski. Sapiehowie podobnie jak Lubomirscy i Zamoyscy weszli w skład magnaterii w XVI wieku. Z wymienionych przez Michała rodów podobne znaczenie do Wiśniowieckich mieli tylko Czartoryscy. Obie rodziny wywodzą się ze średniowiecznych rodów...
Źródło: pitchcar.gry-planszowe.pl/forum/viewtopic.php?t=5535


Temat: Bolesław Zapomniany
" />Bolesław Zapomniany nigdy nie istniał. Jest on tylko nadinterpretacją popełnioną przez kronikarza, tak jak to już napisał Wulfgar. To taka część polskiej średniowiecznej mitologii, jak np. bitwa na Psim Polu...
Źródło: forum.konflikty.pl/viewtopic.php?t=898


Temat: Pogawędki
próbowało ustalić na czym polega fenomen tej rodziny. Wszystkie badania kończyły się jednak fiaskiem. W późnym średniowieczu mówiło się o nich coraz mniej , aż w końcu w ogóle przestano. Na...
Źródło: board.techwarrior.pl/viewtopic.php?t=39


Temat: Kopalnia uranu w Kletnie
" />Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i ... i innych). Górnictwo i hutnictwo na tym terenie rozwijało się z przerwami do lat trzydziestych XX wieku. W Kletnie wydobywano kolejno rudy żelaza, srebra, miedzi i ponownie żelaza. Według zapisków kronikarskich ... pod kierownictwem Igora Kurcztowa otrzymali bardzo szerokie uprawnienia. Po wojnie, ze względu na strategiczne znaczenie surowców promieniotwórczych, na podstawie zawartej w 1948 roku umowy pomiędzy Polską a ZSRR rozpoczęto intensywne prace ... zatrudniano polskich robotników, praca tu należała do wyjątkowo ciężkich ale i zarazem niezwykle dobrze płatnych. Urobek wywożono konwojami samochodowymi w specjalnych małych workach pod silną eskortą wojska. Ze względu na znaczne...
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=479


Temat: Gdzie się podzial krol ?
z niemiecką pomocą odzyskać dziedzictwo i odbudować zagrożone rozpadem państwo. Nadano mu przydomek Odnowiciel. Pięcioletni okres między tymi dwoma wydarzeniami przypomina czarną dziurę. Zadbali o to najbardziej znani średniowieczni kronikarze: Gall ... w 1014 r. lub 1015 r., zmarł natomiast zapewne krótko przed najazdem na Polskę czeskiego Brzetysława w 1039 r. Jego postać występuje w wielu źródłach obcych, m.in. w niemieckiej ‟Kronice z ... Węgrom. Również kilka polskich źródeł zawiera informacje o starszym synu Mieszka II. W rocznikach ‟Kapituły Krakowskiej” pod datą 1038 r. umieszczono zapis dotyczący zgonu króla Bolesława; skoro Chrobry zmarł w 1025 r., a Śmiały ponad pół wieku później, mogło jedynie chodzić o ich nieobecnego w poczcie królów i książąt polskich imiennika. Pośrednio jego istnienie potwierdza także ‟Rocznik małopolski”, w którym Bolesław Krzywousty ... a Śmiałemu i Krzywoustemu trójkę i czwórkę, wniosek jest oczywisty: był między nimi jeszcze jeden Bolesław. W Polsce po raz pierwszy wspomniano o Bolesławie II w ‟Kronice Wielkopolskiej”, napisanej w XIII ... swe życie, i choć odznaczony został koroną królewską, nie policzony został nawet w liczbie królów i książąt polskich dla wielkiej nieprawości swojej. Po śmierci jego wielkie zaburzenia i wojny domowe wszczęły...
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=3025


Temat: Stara Baśń - Kiedy Słońce Było Bogiem
... została wymyślona przez średniowiecznych polskich kronikarzy, bodajże Kadłubka, a Kraszewski, pisząc swą powieść, na kronikach się właśnie opierał). Ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, Jaruha (Ewa Wiśniewska), odprawiając gusła nad Milą wzywa imienia...
Źródło: forum.polter.pl/viewtopic.php?t=313


Temat: Syreny
XVI wieku. Za drugim razem, w 1531 roku, został zabrany na dwór króla polskiego Zygmunta Starego,, gdzie wywołał, nie dziwota, istną sensację. Cały pokryty łuską, oślizgły, ale swoim zachowaniem i posturą nakazujący szacunek - posiadał bowiem oblicze rozumne, brodate, a na głowie biskupi kapelusz, pokryty oczywiście łuską. Dla odmiany pewnie stał na dwóch, płetwiastych nogach. Król polski wykazał się większym humanitaryzmem niż ... iż należy biskupa oddać z powrotem morzu. I tak się stało, a jak zapisał kronikarz, tuż przed zniknięciem w odmętach, istota pobłogosławiła tych, którzy ją wypuścili znakiem krzyża. Zdumiewająca historia, bardzo...
Źródło: kryptozoologia.pl/forum/viewtopic.php?t=170


Temat: Nowe oblicze
...
Źródło: cien.tawerna.rpg.pl/forum/viewtopic.php?t=590