recepta na życie :)

Temat: Kącik prawny
Jeżeli ta umowa zlecenie będzie podlegała pod polskie przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe to zleceniodawca potrąci Ci z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne (chyba, że jesteś studentem do 26 roku życia) oraz podatek i składki zdrowotne. Podatek nalicza się od dochodu czyli przychodu pomniejszonego o składki ub. społecznego i koszty (20% lub 50%). Mimo zapisów w umowie Twoje wynagrodzenie może jednak podlegać opodatkowaniu ... zostanie potrącona składka zdrowotna (ile ona wynosi? jakoś 9%?) i podatek (od podstawy pomniejszonej o 20% kosztów i składkę) - tak? :)
Źródło: forumcm.net/index.php?showtopic=2395Temat: Złoto głupców
Według obowiązującej dziś progresywnej skali podatkowej (w 90% jest to próg 19%) pomniejszamy ów zarobek o następujące składniki: koszty uzyskania przychodu - 102,25 zł podstawa naliczania składki zdrowotnej - 690,96 zł podstawa naliczania podatku dochodowego - 589,00 zł potrącona zaliczka na podatek dochodowy - 67,74 zł składka ub. zdrowotnego - 58,73 zł składka zdrowotnego odliczana od podatku (7,75%) - 53,55 zł zaliczka na podatek dochodowy - 14,20 zł do wypłaty - 618,03 zł A teraz to samo wyliczenie, ale w oparciu o podatek liniowy 15% pensja brutto 850 zł składki społeczne - 159,04 zł koszty uzyskania przychodu - zł podstawa naliczania składki zdrowotonej - 690,96 zł podstawa naliczania podatku dochodowgo - 691 zł potrącona zaliczka na podatek dochodowy(15%) - 103,65 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne (8,5%) - 58,73 zł składka ubezpieczenie zdrowotnego odliczana od podatku - zł (pamiętajmy, że składkę ub. zdrowotnego odprowadza się poprzez ZUS, a odpisuje w PIT-4, z chwilą zniesienia odpisów składka ... kosztach nic nie bylo z ta skladka na zus i odpisami chyba tez nie calkowicie tak jak piszesz
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=4036


Temat: ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, porada
[u][b]Przykład: prowadzimy sobie działalność gospodarczą, pewnego dnia (niech będzie 1 stycznia) zawieramy umowę o pracę. Co robimy? wyrejestrowujemy się z ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej. Niby dobrze, tylko jeśli wynagrodzenie z tytułu pracy otrzymamy w lutym, czyli z dołu (i tak zazwyczaj wynagrodzenia się płaci) to.... za miesiąc styczeń pracodawca wykaże nasze składki w wysokości zł. Cos mi tu nie pasuje. Przeciez ... wedruje do ZUS jako podstawa do naliczenia skladki za m-c styczen. To, ze pracodawca wyplaca ew. wynagrodzenie juz w lutym, to jego sprawa i ryzyko, a najczesciej to partnerska umowa miedzy...
Źródło: foty.ladek.eu/viewtopic.php?t=180


Temat: składki na ubezpieczenie zdrowotne
" />Na zeznaniu sumujesz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne wykazane na PIT-11 i te faktycznie zapłacone w 2009 roku przez Ciebie z działalności do ZUS na konto 51, oczywiście o ile nie zaliczałeś tych składek do kosztów działalności. Podobnie ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne też je sumujesz z tym, że składki zapłacone z działalności odliczasz częściowo. Płacisz składki w wysokości 9% podstawy ich naliczania a odliczasz 7,75%. Zapłacone 215,35 odliczasz 185,44 Zapłacone 224,24 odliczasz 193,10
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=1282


Temat: wynagrodzenie za przepracowaną częśc miesiąca
zł i tak samo składka na ubezp. zdrowotne. -do wypłaty wyszło mi 135,49 zł. I mam jeszcze jedno pytanie czy w takiej sytuacji uwzględniamy KUP w kwocie 102, 25 ?? Dodam...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37901


Temat: ubezp.zdrowotne
" />Od 1 kwietnia osoba przebywająca na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie ma innych tytułów do obowiązku opłacania składek. Nie może być zgłoszona jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. ... na wykazaniu (w dokumentach rozliczeniowych za dany miesiąc) składek w imiennym raporcie ZUA RCA(RCX). Nie należy przesyłać do ZUS druków ZUS ZUA. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z urlopów wychowawczych jest kwota zasiłku wychowawczego, a gdy zainteresowanej osobie świadczenie to nie przysługuje - kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej (418 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób jest niepodzielna tzn. podstawą do naliczenia składki dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym bez prawa do zasiłku będzie kwota 418 zł , niezależnie od tego czy dana osoba podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały miesiąc czy tylko przez jeden dzień w miesiącu (składka nie podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3533


Temat: ZUS Z-3a
" />Wpisujesz podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, od których naliczałeś składki na ubezpieczenie chorobowe. Zaczynasz od dołu: 2004.02; dni przepracowane = 29; dni do przepracowania = 29; podstawa wymiaru składki = ... zasiłek chorobowy wpisujesz ilość dni za które była zapłacone składki i pomniejszoną podstawę naliczenia składek. Jeżeli coś nie jasne, pytaj.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11163


Temat: dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk
" />Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 01.07.2002r § 9 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113/2002r.) pracodawca może naliczyć i wypłacić opiekunowi praktyk dodatek szkoleniowy w wysokości 10% przeciętnego ... mógł wypłacić mu dodatek, a następnie ubiegać się o jego refundację? 2. Czy dodatek tej jest opodatkowany podatekiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne? Z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19124


Temat: ZUS
" />Sprostowanie do AA: 1. Jezeli zatrudnisz mame na podstawie umowy o prace odprowadzisz za nia zarowno skladki na ubezpieczenia spoleczne jak i zdrowotne, 2. Jezeli na umowe zlecenie odprowadzisz skladki ... dla mamy jedynym tytulem do ubezpieczenia. 3. Jezeli bedzie to umowa o dzielo nie bedziesz naliczac i odprowadzac skladek na ub. zpoleczne i zdrowotne. "Samoistna" umowa o dzielo nie powoduje rowniez...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18310


Temat: Umowa zlecenie z emerytem
" />Zatrudniliśmy emeryta jako stróża na podstawie umowy zlecenia. Nie jest on naszym pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, nigdzie też nie pracuje. ma tylko tą emeryturę. Czy muszę mu naliczać składki na ubezpieczenia społeczne czy tylko zdrowotne i podatek. Czy mogę go zatrudnić na umowę o dzieło?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31890


Temat: RCA w Płaczniku do ZUS?
" />Witaj Bea. Nie rozumiem dlaczego Ci nie wylicza. Sprawdz, czy wszystkie pozycje w zakładkach sa wypełnione.Jeśli tak, to wprowadzasz tylko podstawy naliczenia składek społecznch i zdrowotnej , klikasz "wylicz" i powinien wyliczyc. Zestawienie należnych skłądek na ub, społeczne i ub. zdrowotn powinno wyglaać tak: poz 04 - podstawa wym skal,na ubezp. em. i rentowe - 824,00 zł poz 05 -kwota skł. ... skałdki finnasowan przez ubezpieczonego - 53,56ł poz0 08- finansowana przez platnika - 53,56 zł poz 09 - podstawa wym skladek na ubez chorobowe i wypadkowe 824,00 zł poz 10 ubezp. chorobowe - 20,19 zł poz 11 ubezp wypadkowe ( tutaj wazne jest jaki masz procent - ale przyjmijmy ze 1,93 % ) - 15.90 zł poz 12 - podstawa wym skalki zdrowotnej - -669,83 zł poz 13 kwota składki -55.26 poz 5 -łączna kwota składek - 259,31 zł I teraz uważaj. Podstawę wyliczenia składaki zdrowotnej otrzymujesz po odjęciu od 824,00 składek społecznych płaconych przez pracownika czyli : 824,00 - 80,42 -53,56 - 20,19 = 669,83i Tę kwotę RECZNIE wprowadzasz w poz 12 jako podstawe wymiaru skladki zdrowotnej . Klikasz "wylicz I teraz juz program...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16708


Temat: składki do zus:tak czy nie?
" />Pracowałam jako pielęgniarka,a od 2002rjestem na emeryturze.Emerytura wyliczona na podstawie lat 1987-96.W 2004roku już jako emerytka uzyskałam poprzez komornika zaległe wynagrodzenie(tzw "trzynasta pensja")za lata 2000,2001.Były zakład pracy upomina się o wpłacenie składek na ubezpieczenie społeczne(emerytalne,rentowe,chorobowe) i zdrowotne(ja mam wpłacić do zakładu a ten do zus).Wydaje mi się, że składki zdrowotne tak, ale mam wątpliwości co do składek których celem jest "pracowanie" na kapitał zwiazany z emeryturą.W moim przypadku są one dla mnie niepotrzebne i nie były uwzględniane przy naliczaniu emerytury(w tej sytuacji stanowiłyby przychód zus). W "Rzeczpospolita" z 14.02.04 dodatek "prawo co ... zaplacenie do zus może byc przydatne bo składki "pracują" na kapitał emerytalny).Można założyc też taką hipotezę, że jak wpłacę do zakładu, to ten nie wpłaci do zus.Zus nie wie nic o...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19911


Temat: Handel odzieżą markową w Internecie
" />Na pierwszą działalność masz preferencyjne składki w ZUSie, sporo niższa podstawa do społecznego, zdrowotne takie same. Przy założeniu że i tak płacisz minimum to masz przez pierwsze dwa lata 300zł miesięcznie zamiast normalnie 800zł (dokładnie to się zmienia, ZUS nalicza nowe podstawy 4 razy w roku). Do tego można zawsze kombinować z dotacjami z Funduszu Pracy ale to jużĂ‚ musisz się zorientować (przy czym...
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=81850


Temat: Zus po raz kolejny
zaszokowała mnie inforamcja że w USA na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne płaci sie tylko 15,5% składki- przebąkuje się coraz cześciej o podwyżce o 2%. Wszyscy są podłamani, ale jak znieśliby składki ubezpieczeniowe na polskim poziomie czyli 4 x wyższe. Osoby zatrudnione płacą składkę National Insurance Class 1. Obecnie wynosi ona 11 procent dochodu brutto powyżej kwoty wolnej od podatku (...) Oprócz tego składka 12,8 procent dochodu brutto pracownika odprowadzana jest ze strony pracodawcy. Warto więc zauważyć, że łączna składka na ubezpieczenie społeczne stanowi ledwie nieco ponad połowę jej polskiego odpowiednika. W Polsce składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych wynoszą: opłacane przez pracownika: emeryt. - 9,76%, rent. - 1.50%, chorob. - 2.45% opłacane przez pracodawcę: emeryt. - 9,76%, rent. - 4,50%, wypadk. - 1,3% Razem ... 100 i tabliczkę mnożenia - powtórzyć! A w ogóle porównywanie samej wysokości składek, z pominięciem informacji, od jakiej podstawynaliczane (darek795), oraz co można za to "kupić" (darek795 i Roman...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=11510


Temat: Certyfikaty+Urtip ;/ Ważne
... przy tym łazenia, ale wychodzi taniej niż placenie ponad 700 zł. dla tego Złodzieja Usług Społecznych :evil:
Źródło: trzepak.pl/viewtopic.php?t=6030


Temat: Zarabianie na rencie
...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=52


Temat: obliczenie wysokości zasiłku chorobowego z ZUS-u
" />Niestety nie. Podstawa do naliczenia zasiłku chorobowego w tym przypadku jest kwota 1296,01 pomniejszona o zapłacone składki na ub. społeczne. Dalej liczysz 80% lub 100%. Pamietaj o tym,ze potrącą Ci...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10101


Temat: Metody księgowania
zdarzeń gospodarczych u podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych, rozliczającego się z podatku dochodowego na podstawie prowadzonej księgi podatkowej, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia ... księgi podlegają wpisaniu wynagrodzenia brutto wypłacane pracownikom. Wpis dokonywany jest na podstawie listy płac lub innych dokumentów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń. W związku z powyższym, zaewidencjonowanie ... składników, które są z niego potrącane przez pracodawcę, jak składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy. Dokonanie zatem wpisu wynagrodzenia w kwocie brutto wyklucza możliwość ponownego ujęcia w ciężar kosztów ww. składek i zaliczki finansowanych ze środków pracownika, a potrąconych przez pracodawcę.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1734


Temat: PIT 4 !!! rubryka nr 20--- Co dokładnie wpisac?
" />Ja wpisuję kwotę pomniejszoną o składki społeczne i koszty uzyskania przychodu. Przepisuję sumę z rubryki "podstawa naliczenia podatku" z listy płac.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9880


Temat: Druk ZUS DRA ?
No tak ale jak to zrobic w druku. Podstawe naliczenia skladki na spoleczne podzielic na 31 (tyle dni ma styczen) i pomnozyc razy 21 ?? i z tego dopiero policzyc skladke na spoleczne??
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=23068


Temat: Przeliczenie renty!!
" />Informacja ZUS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zarzutów niezgodnego z przepisami obliczania świadczeń emerytalno-rentowych W związku z zarzutami kierowanymi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi niewłaściwego naliczania ... 1 września 1998 r. - 98 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota ta jest równa 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne. Ustawą z 16 lipca 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent przyznanych...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=1037


Temat: NIN oraz KOD PODATKOWY
" />National Insurance Number zwany potocznie NIN’em jest to numer ubezpiecznia społecznego. Jest on bezpłatnie przyznawany każdej osobie rejestrującej się w Department of Social Security (DSS). NIN jest podstawą do podjęcia legalnej pracy oraz ma duży wpływ na wysokość odciąganych podatków. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o zapomogi, ulgi oraz przy naliczaniu emerytury. Aby uzyskać NIN musisz telefonicznie umówić się na ... posiada jedną z następujących liter na końcu: "X", "M1" lub "W1" oznacza to, że jest on obliczany na podstawie twoich miesięcznych lub tygodniowych zarobków a nie według całorocznych dochodów. Natomiast "BR" ... odprowadzaniem podatku od wynagrodzenia. Jeśli umowa o pracę z agencja pracy tymczasowej została podpisana w Polsce i pracownik płaci składki socjalne w Polsce, to nie musi płacić składek National Insurance w Wielkiej Brytanii. Biura ZUS wydaja zaświadczenie E101 potwierdzające opłacenie składek socjalnych w Polsce. Przedstawienie tego zaświadczenia zapobiega rzadaniu płacenia składek w Wielkiej Brytanii. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl. Osoby podpisujące umowę o prace w Zjednoczonym Królestwie, czy to z agencją czy bezpośrednio z pracodawcą, muszą płacić składki National Insurance w Wielkiej Brytanii. Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem składek od wynagrodzenia. Osoby płacące podatek i składki National Insurance, dostają numer National Insurance. Należy znać swój numer. Pracodawca powinien w tym pomóc albo należy się zwrócić do najbliższego biura pracy (JobCentreplus) http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Employers/Ourservices/Contactsandadvice/Dev_009639.xml.html
Źródło: polskie-forum.co.uk/viewtopic.php?t=10