recepta na życie :)

Temat: Reklamacja.
roku o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm. żądam wymiany mojej karty graficznej na nową lub zwrócenia gotówki. Odpowiedź: Cytat: pragnę poinformować iż reklamacja została zgłoszona jako reklamacja gwarancyjna a nie jako niezgodność towaru z umową. Zmiana tytułu z jakiego rozpatrywana jest reklamacja może nastąpić dopiero po zakończeniu pierwszego postępowania....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=53473Temat: Niezgodność towaru z umową - jak to działa?
obowiązujących przepisów regulujących stosunki konsumenckie w Polsce nie przewiduje obligatoryjnego 24-miesięcznego okresu trwania gwarancji. Oprocz gwarancji 12 miesiecznej przysluguja roszczenia (korzystniej uregulowane niz gwarancja) z ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Faktycznie ustawa daje prawo do reklamacji towaru przez okres 2 lat. Tylko, że ta 24 miesięczna gwarancja z tytułu praw konsumenckich jest realizowana przez sklep a ... To tyle z przepisów. MC jakieś konkrety, bo Twoja wypowiedź nie cechuje się jakąś szczególną rzeczowością. "Nie prawda. Ustawa definiuje ten termin nie tylko jako niezgodność cechy czy wzoru ale też ... r., dotyczącą towaru o nazwie Canon......, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych przez autoryzowaną placówkę serwisową czynności diagnostycznych dotyczących wskazanego towaru jesteśmy zmuszeni odrzucić zgłoszoną przez Pana reklamację. Wedle przepisu art.4 ust.l ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego...
Źródło: optyczne.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=9287


Temat: Reklamacja NOKIA
poz. 959) http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Sear...WDU20021411176 Art.1, ust.4 tejże ustawy mówi, że do sprzedaży konsumenckiej NIE STOSUJE się przepisów art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Jak pisałem wcześniej - art. 556-576 dotyczą rękojmi, a art. 577-581 - gwarancji. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej - tylko generalną zmianę obługi konsumenta w zakresie otrzymania przez niego towaru wolnego od wad. Dalej - art. 8 ustawy zobowiązuje sprzedawcę do doprowadzenia towaru stanu zgodnego z umową. W jaki sposób? Zależy to od wyboru konsumenta (ust.1): - nieodpłatna naprawa, - wymiana na produkt wolny od wad, - ostatecznie odstąpienie od umowy Roszczenie kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową powinno być zaspokojone niezwłocznie po złożeniu reklamacji. Zakreślony przez ustawodawcę termin 14 dni (art. 8, ust. 3) dotyczy określenia sposobu doprowadzenia przedmiotu umowy ... terminu całkowitego załatwienia sprawy. Jednakże sytuacja taka jest typową sytuacją w stosunkach zobowiązaniowych, które określa Kodeks cywilny w art. 455: kupujący wzywa dłużnika-sprzedawcę do wykonania zobowiązania. A tym zobowiązaniem jest doprowadzenie ... jedynie dochodzić roszczeń w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, o ile jest w stanie wykazać, że poniósł jakis uszczerbek związany z brakiem mozliwości korzystania z przedmiotu umowy. Niestety - niewiele jest ... własnym zakresie dokonał: naprawy, zamiany na towar wolny od wad, zwrócił zapłaconą kwotę - ma prawo na postawie art. 12 dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań od tego, kto jemu sprzedał ... ze sprzedażą konsumencką, a mianowie to, że utraciło moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. o szczególnych warunkach zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, które regulowało tryb rozpatrywania reklamacji. Od 1 stycznia 2003 r. nastąpiła tym zmiana trybu dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową: teraz strony same będą ustalać to na asadach ogólnych, tj. na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zobowiązań. Sprowadza się to dop tego, aby kupujący w swoim żądaniu zakreśłał termin załatwienia reklamacji i dochodził swoich praw z tytułu niewykonania zobowiązań. Pozostaje jeszcze jedna kwestia: GWARANCJA Co do gwarancji - art. 13 ustawy precyzuje, jakie prawa z tytułu gwarancji ma konsument i ust.4 informuje, że istnienie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza ani nie zawiesza ... z artykyłów Kodeksu cywilnego, czyli tak, jak było przed 01.01.2003 r. Pozdrawiam, -- Piotrek ############################################# # Fedora Core 6 (i686) # gg# 32214 # # Nokia E70 + LD-3W # #...
Źródło: forum.ocm.pl/showthread.php?t=70418