recepta na życie :)

Temat: Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich
" />Serdecznie zapraszamy na kolejne, organizowane przez nasz osrodek szkolenie DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I - tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich. Czas trwania: 12 godzin Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO Termin: 13 - 14 wrzesień 2010r. Cel szkolenia: Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. Poznają metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji uzyskanych wyników. Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy. Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny. Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami. Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Więcej informacji oraz zapisy na...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=970